I dnes je možné následovat sv. Františka

Svatost světců je živým evangeliem pro dnešek. Jejich existence je pro nás výzvou. A takovou výzvou je i svatý František z Assisi (1182-1226), jehož jméno dnes tak často slyšíme, neboť si ho vybral i náš nynější papež František.

„Kdo ti prokáže větší dobro, služebník nebo Pán? Proč pro služebníka opouštíš Pána?“ – slyší ve svém mladém srdci František. Dotkla se ho Boží milost a ptá se: „Čím mám naplnit život?“ Pán dal bratru Františkovi, že začal život pokání. Jednou, když se František modlil v kostelíku sv. Damiána, promluvil k němu Ukřižovaný: “Františku, jdi a oprav můj dům“. Tento obraz ukřižovaného Božího Syna se mu navždy vtiskl do srdce. Stal se živou ikonou Krista.

Stal se heroldem, hlasatelem velikého Krále. Zpíval radostí, protože objevil, jak veliký a dobrý je Bůh a jak nás ve svém Synu miluje. „On, sám veliký Bůh, mi ukázal, že mám žít podle slov svatého Evangelia.“ Pak mu Pán poslal bratry a jejich jediným pravidlem se stal život Kristův. Začínají vytvářet nové společenství a jako „menší bratři“ jdou a nesou poselství pokoje a lásky do světa.

František chce napodobit chudý život Pána, pro jeho lásku chce být chudý. „Můj Bůh, mé všechno!“ Františkova láska je vroucí, chce milovat bez míry Boha, který nás miluje bez míry. Chce milovat chudé, protože Bůh je miluje. Obdivuje krásu stvoření a zve nás ke chvále Nejvyššího, protože On nás miluje! František za každým stvořením objevuje Tvář Boha, které se klaní a kterou adoruje. Oslněn touto Otcovou láskou, považuje za svého bratra a sestru každé stvoření.

A jako se František dovedl radovat z Boha, cítil zároveň v srdci bolest a plakal, že tato Láska není milována! Ke konci svého života František prosí, aby mu Pán dal pocítit lásku a utrpení, které prožil na kříži. Byl vyslyšen. Z hory La Verna si František odnáší Ježíšova stigmata, pečeť lásky a zpodobení s Ním, trpícím Božím Synem.

Podívej se, „vtiskl jsem si tě do dlaní“, Františku! (Iz 49,16)

„Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého srdce
a dej mi Pane pravou víru,
pevnou naději a dokonalou lásku,
moudrost a poznání,
abych splnil tvůj svatý a pravý příkaz.“

(Modlitba sv. Františka před křížem)