Kostel svatého Václava, Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice

Pravidelné bohoslužby

 MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

 Vzhledem k posledním karanténním opatřením od středy 14. října se bohoslužby pro veřejnost v kostele sv. Václava nekonají.

Ve středu a v pátek je u sv. Václava adorace Nejsvětější Svátosti od 17.30 do 18.30 hod. a možnost individuálního přijetí svátostí (sv. přijímání, svátosti smíření, svátosti nemocných).

 

V neděli je u sv. Václava možnost adorace Nejsvětější Svátosti od 9.00 do 10.30 hod. s možností individuálního přijetí svátostí (sv. přijímání, svátosti smíření, svátosti nemocných).

 

 

 

 

 

V neděli je od 10.00 hod. z kostela sv. Matěje živě přenášena on-line mše svatá a následně možnost individuálního přijetí svátostí od 10.45 do 11.30 hod.

 

 

 Samozřejmě platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.