Kostel svatého Václava, Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice

Pravidelné bohoslužby

Neděle:

 

8.25 hod. růženec za živé a zemřelé dobrodince

9.00 hod. mše sv.

 

17.00 adorace před Nejsvětější Svátostí

17.25 hod. růženec za živé a zemřelé dobrodince

18.00 hod. mše sv.

Pondělí  mše sv. v 7.30 hod.

Úterý     mše sv. v 7.30 hod.

Ve středu 12.12. bude rorátní mše sv. s bohoslovci a představenými semináře. Večerní mše sv. v 18.00 hod. tuto středu nebude.

Čtvrtek  mše sv. v 7.30 hod.  

 

 

 

Pátek mše sv. v 18.00 hod.

 

 

 

V sobotu 5. ledna 2019 - o první  sobotě v měsíci  je mše svatá v kostele sv. Václava v 18.00 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec.

 

 V neděli 6. ledna 2019 je v 18.00 hod. v kostele sv. Václava mše  za nenarozené děti a za ochranu lidského života. Od 17.00 hod. je adorace, od 17.25 se modlíme růženec na stejný úmysl.

 

 

 

 

 

                    Bohoslužby o vánocích 2018

24.12. 2018 pondělí – ŠTĚDRÝ DEN 

                    v 16.00 hod. -  mše svatá z Vigilie Narození Páně

25.12. úterý – Slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek

                      mše sv. v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

26.12. středa – Slavnost sv. Štěpána 

                       mše sv. pouze v 9.00 hod.

30.12. neděle –  Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

                        9.00 hod. a 18.00  mše sv.

                        s obnovou manželských slibů

31.12. 2018  pondělí   -    Zakončení Občanského roku 

                         v 18.00 hod.  mše sv. na poděkování P. Bohu  

1.1. 2019  úterý – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

                          zasvěcený svátek -  mše sv. v 9.00 hod.  

                          Od 8.25 se modlíme růženec za mír.

                          mše sv. v 18.00 hod. Tato mše sv. v 18 hod.

                          je sloužena za nenarozené  děti a za 

                          ochranu P. Marie pro rodiče čekající

                           narození dítěte. Růženec od 17.25 hod.

             

5.1.2019  sobota  -  první sobota v měsíci mše sv. v 18.00 hod.

                               Růženec od 17.25 hod.

6.1.2019 neděle -  Slavnost Zjevení Páně 

                               mše svatá  v 8.00 a v18.00 hod.

                               Od 8.25 a od 17.25 hod. růženec.

 

 

 

 

 

  Postní doba a velikonoce

V postní době se každou neděli od 17:25 hod. modlíme křížovou cestu

Na Květnou neděli je mše sv. v 9.00 a v 18.00 hod. se svěcením ratolestí.

Zelený čtvrtek v 18.00 hod.  večerní mše sv. na památku Večeře Páně

 

Velký pátek v 15.00 hod. křížová cesta,

v 15.30 hod. velkopáteční obřady

 

Bílá sobota – Velikonoční vigilie v 19.30 hod.

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

mše sv. v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

 

Velikonoční pondělí mše sv. pouze v 9.00 hod.