Kostel svatého Václava, Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice

Pravidelné bohoslužby

Neděle:

 

8.25 hod. růženec za živé a zemřelé dobrodince

9.00 hod. mše sv.

 

17.00 adorace před Nejsvětější Svátostí

17.25 hod. růženec za živé a zemřelé dobrodince

18.00 hod. mše sv.

Pondělí  mše sv. v 7.30 hod.

Úterý     mše sv. v 7.30 hod.

Středa mše sv. v 18.00 hod.

Čtvrtek  mše sv. v 7.30 hod.  

 

 

Tuto středu 14. listopadu bude mít mši sv. novokněz Jan Lukeš.

Po mši sv. bude udílet novokněžské požehnání.

Pátek mše sv. v 18.00 hod.

 

 

 V neděli 2. prosince je v 18.00 hod. v kostele sv. Václava mše  za nenarozené děti a za ochranu lidského života. Od 17.00 hod. je adorace, od 17.25 se modlíme růženec na stejný úmysl.

 

V sobotu 1. prosince - o první  sobotě v měsíci  je mše svatá v kostele sv. Václava v 18.00 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec.

 

 

 

 

 Bohoslužby o vánocích 2017

24.12. neděle – 9.00 mše sv. ze 4. neděle adventní

                          16.00 hod. - Štědrý den  - mše svatá z Vigilie Narození Páně

25.12. pondělí – Slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek

                           mše sv. v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

26.12. úterý – Slavnost sv. Štěpána - mše sv. pouze v 9.00 hod.

31.12.  neděle – 9.00 hod.  - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

                           mše sv.  s obnovou manželských slibů

                          18.00 hod. - poslední den roku - mše sv. na poděkování P. Bohu  

1.1.2018  pondělí – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek

                              mše sv. v 9.00 hod.  Od 8.25 se modlíme růženec za mír.

                              18.00 hod. Tato mše sv. v 18 hod. je sloužena za nenarozené                                     děti a za ochranu P. Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

             Zveme Vás též ke společné modlitbě růžence od 17.25 hod. na stejný úmysl.

 6.1.2018 sobota - Slavnost Zjevení Páně - mše svatá  v 18.00 hod.

                               Od 17.30 hod. se modlíme růženec.

 

 

 

  Postní doba a velikonoce

V postní době se každou neděli od 17:25 hod. modlíme křížovou cestu

Na Květnou neděli je mše sv. v 9.00 a v 18.00 hod. se svěcením ratolestí.

Zelený čtvrtek v 18.00 hod.  večerní mše sv. na památku Večeře Páně

 

Velký pátek v 15.00 hod. křížová cesta,

v 15.30 hod. velkopáteční obřady

 

Bílá sobota – Velikonoční vigilie v 19.30 hod.

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

mše sv. v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

 

Velikonoční pondělí mše sv. pouze v 9.00 hod.