Kostel svatého Václava, Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby 

 

V neděli jsou mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod., zpovídá se od 8.30 a od 17.30 hod. Před ranní mší svatou se modlíme růženec, před večerní mši sv. je od 17.00 hod. adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní, od 17.30 hod.  se modlíme růženec.

V pondělí je mše svatá v 7.00 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

Ve středu je mše svatá v 18.00 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

V pátek je mše svatá v 18.00 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

O prvních sobotách v měsíci je mše svatá v 17.00 hod., zpovídá se od 16.30 hod. O ostatních sobotách je od 7.30 hod. bohoslužba slova. 

Po celý měsíc květen kromě nedělní dopolední mše svaté je po mších svatých májová pobožnost.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O první sobotě 1. června je v 17 hod. mše svatá, od 16.30 hod. se modlíme růženec. Zpovídá se od 16.30 hod.

 

Příští neděli 2. června budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně.

 

xxxx

V neděli 7. července 2024 v 18.00 hod. je mše svatá za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte. 

                     

kontakt na sestry: tel. 224 322 421