Kostel svatého Václava, Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice

Pravidelné bohoslužby

 

 

Věřící se mohou účastnit bohoslužeb - pokud budou mít ochranný prostředek dýchacích cest - respirátor nebo nanoroušku, budou dodržovat rozestupy 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti) a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

 

 

Mše svaté v tomto týdnu:

V neděli  jsou mše svaté v 9 a 18 hod., modlitba růžence je 1/2 hod. přede mší svatou, od 17 hod. je vystavena Nejsvětější Svátost oltářní k adoraci.  Zpovídá se od 8.30 do 8.55 a večer od 17.30 do 18 hod. 

 

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., příležitost ke svátosti smíření je od 7 do 7.30 hod.

 Ve středu je mše svatá v 18 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

Ve čtvrtek je mše svatá ráno v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18.00 hod., od 17.30 se modlíme růženec. Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

V sobotu 5. února 2022 je první sobota v měsíci, mše svatá je v 17.00 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec.

 

V neděli 6. února 2022 v 18 hiod. je mše svatá za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte. 

 

 

 kontakt na sestry: tel. 224 322 421