Kostel svatého Václava, Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice

Pravidelné bohoslužby

Bohoslužby:

Neděle:

 

 

8.25 hod. růženec 

9.00 hod. mše sv.

 

17.00 adorace před NSO

17.25 hod. růženec 

18.00 hod. mše sv.

Pondělí  mše sv. v 7.30 hod.

Úterý     mše sv. v 7.30 hod.

Středa   mše sv. v 18.00 hod.

Čtvrtek  mše sv. v 7.30 hod.  

 

 

středa 17.25 růženec

 

 

Pátek mše sv. v 18.00 hod.

 

 pátek 17.25 růženec

 

 

Advent 2019

V neděli 1. prosince 2019 je v 18.00 hod. mše svatá za nenarozené děti a za ochranu P. Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

Od 17.00 hod je adorace a od 17.25 růženec na stejný úmysl.

 

V sobotu 7. prosince 2019 - o první  sobotě v měsíci - je mše svatá v kostele sv. Václava v 18.00 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec.

 

O 3. adventní neděli 15. prosince při mších svatých v 9 a v 18. hod. se bude udílet svátost nemocných.

 

Ve středu 18. prosince v 6.30 hod. budou u sv. Václava RORÁTY s bohoslovci a s představenými semináře. Večerní mše svatá tuto středu zde nebude.

 

 

 

 Bohoslužby o vánocích 2019

V úterý 24.12.2019 - Štědrý den - v 16.00 mše svatá z Vigilie Narození Páně

Ve středu 25.12.2019 - Slavnost Narození Páně - mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod. 

Ve čtvrtek 26.12.2019 - Svátek sv. Štěpána - mše svatá pouze v 9.00 hod.

V neděli 29.12.2019 - Svátek Svaté Rodiny - mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod. s obnovou manželských slibů

V úterý 31.12.2019 - Zakončení občanského roku - mše sv. v 18.00 hod.

 

Ve středu 1.1.2020 - Slavnost Matky Boží P. Marie, Nový rok - mše sv. v 9.00 a v 18.00 hod.

V sobotu 4.1.2020 - mše svatá v 18.00 hod.

V neděli 5.1.2020 - přeložená Slavnost Zjevení Páně - mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod. s žehnáním vody, kadidla a křídy

V pondělí 6.1.2020 - pondělí po Zjevení Páně - mše svatá v 7.30 hod.

                               

 

 

 

 

 

  Postní doba a velikonoce 

V postní době se každou neděli od 17:25 hod. modlíme křížovou cestu

Na Květnou neděli je mše sv. v 9.00 a v 18.00 hod. se svěcením ratolestí.

Zelený čtvrtek v 18.00 hod.  večerní mše sv. na památku Večeře Páně

 

Velký pátek v 15.00 hod. křížová cesta,

v 15.30 hod. velkopáteční obřady

 Bílá sobota – Velikonoční vigilie v 19.30 hod.

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

mše sv. v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

 

Velikonoční pondělí mše sv. pouze v 9.00 hod.