Aktuality

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena 6. prosince v 18.00 hod. v kostele sv. Václava.

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

bude tuto neděli 6. prosince od 17.00 hod.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 V kostele sv. Václava je o první sobotě 5. prosince sloužena mše svatá v 17.00 hod.

     

Mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru

Od pondělí 23. listopadu do 2. prosince je možná účast na bohoslužbách maximálně 20 osob.

V pondělí, úterý a ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

 

Ve středu a v pátek  je mše svatá v 18 hod. pro maximálně 20 účastníků, od 17.30 do 18 hod. možnost přijetí svátosti smíření nebo svátosti nemocných. 

 

V neděli 29. listopadu je u sv. Václava mše svatá pro 20 účastníků, od 9.00 do 10.30 hod je vystavena Nejsvětější Svátost s možností individuálního přijetí svátostí (svaté přijímání, svátost smíření, svátost nemocných). 

 

V neděli 29. listopadu je večerní mše svatá v 18 hod. pro 20 účastníků, od 17.30 do 18 hod. je možnost přijmout svátost smíření.

 

V neděli je z kostela sv. Matěje od 10 hod. živě přenášena on-line mše svatá a následně možnost individuálního přijetí svátostí od 10.45 do 11.30 hod.

 

 Samozřejmě také platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

  

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

 

 

.

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

NIC BEZ MARIE

Maria, bez tebe není spásy, neboť tys nám dala Spasitele.

Maria, bez tebe není života, protože Ježíš, kterého máme od tebe, je jediným životem všeho.

Maria, bez tebe není víry, neboť tys nám dala Slovo Boží.

Maria, bez tebe není naděje, neboť jsme tak Bohu odcizeni, že neumíme prosit a přijímat.

Maria, bez tebe není lásky, neboť mezi námi vládne nenávist a sobectví.

Maria, bez tebe není pokoje a míru, neboť jen ty můžeš upokojit Boží spravedlnost.

Maria, bez tebe není čistoty a mravnosti, neboť jen ty jsi jejím prvním vzorem všem ženám.

Maria, nic se neděje bez tebe, při všem jsi ty.

Maria, ani pokoj naší  země není bez tebe, pro tebe se Bůh smiluje, abychom ti mohli za něj vděčit.

Maria, neopouštěj nás!

Maria, obrať nás k Ježíši a tím jedině k záchraně. Amen.