Aktuality

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

V neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

Růženec se v neděli modlíme od 8.25 hod. a večer od 17.25  hod.

 

V pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

 Ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod. 

 

   

O sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod., od 17,30 hod. se o první sobotě modlíme růženec.

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 5. května 2019 se od 17,25 hod.  modlíme růženec za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

Všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

O první sobotě v měsíci 4. května 2019 je mše svatá v kostele sv. Václava  v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.30 hod.

     

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 5. května 2019 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte. Od 17.25 se modlíme růženec  na stejný úmysl.

  

 

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

NIC BEZ MARIE

Maria, bez tebe není spásy, neboť tys nám dala Spasitele.

Maria, bez tebe není života, protože Ježíš, kterého máme od tebe, je jediným životem všeho.

Maria, bez tebe není víry, neboť tys nám dala Slovo Boží.

Maria, bez tebe není naděje, neboť jsme tak Bohu odcizeni, že neumíme prosit a přijímat.

Maria, bez tebe není lásky, neboť mezi námi vládne nenávist a sobectví.

Maria, bez tebe není pokoje a míru, neboť jen ty můžeš upokojit Boží spravedlnost.

Maria, bez tebe není čistoty a mravnosti, neboť jen ty jsi jejím prvním vzorem všem ženám.

Maria, nic se neděje bez tebe, při všem jsi ty.

Maria, ani pokoj naší  země není bez tebe, pro tebe se Bůh smiluje, abychom ti mohli za něj vděčit.

Maria, neopouštěj nás!

Maria, obrať nás k Ježíši a tím jedině k záchraně. Amen.