Aktuality

Mše svaté v kostele sv. Václava

Pravidelné bohoslužby:

V neděli jsou mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod., zpovídá se od 8.30 a od 17.30 hod. Před ranní i večerní mší svatou se modlíme růženec, od 17.00 hod. je adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní.

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

Ve středu je mše svatá v 18 hod., od 17.30 se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

Ve čtvrtek je mše svatá  v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18.00 hod., od 17.30 se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

 

Tuto sobotu 7. října je mše svatá v 17 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec, zpovídá se od 16.30 hod.

O prvních sobotách v měsíci je mše svatá v 17 hod., o  ostatních sobotách je od 7.30 hod.  bohoslužba slova.

 

 

 

 

Kontakt na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli  5. listopadu  2023 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 7. října 2023 je v 17 hod. Od 16.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině. Zpovídá se od 16.30 hod.

     

.

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

.

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Sebeoběť z lásky

je odleskem kříže Kristova.

Kristus na kříži

je stále smyslem všeho života a bytí.