Aktuality

Mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru

 

Od 26. dubna se věřící mohou účastnit bohoslužeb při zajištění rozestupů 2m (kromě členů domácnosti) a dodržení ostatních hygienických opatření - během bohoslužby platí povinnost  mít nasazený respirátor nebo nanoroušku a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikovat ruce.  

 

Mše svaté v tomto týdnu:

V neděli jsou mše sv.  v 9.00 a 18.00 hod. 

Zpovídá se od 8.30 do 8.55 hod. Další možnost individuálně přijmout Eucharistii, svátost smíření a svátost nemocných je od 9.40 do 10.30 hod.

Před večerní mší svatou se zpovídá od 17.30 do 18 hod.

 

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., příležitost ke svátosti smíření je od 7 do 7.30 hod.

Ve středu  je mše svatá v 18 hod. 

Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18 hod.

Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

 

V sobotu zde není mše svatá.

 

 

Platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

 

Možnost kontaktu na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 5. června je v 17.00 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec.

     

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 2. května 2021 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

bude v neděli 2. května 2021 od 17.00 hod.

.

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

                  MODLITBA k P. MARII ZA MÍR

Královno nebe, Paní andělů a vládkyně světa, Panno Maria,

ve zmítání a nejistotách dnešní doby, v nebezpečí bojů a válek, utíkáme se k Tobě o pomoc.

Kde jinde máme hledat útočiště, než u Tebe, která jsi Matkou Knížete pokoje, míru a lásky! Kdo spíš nám pomůže, než Ty, které jsme byli pod křížem svěřeni za děti.Tvé mateřské srdce, Panno pokojná, se nemůže nechvět nad tolika bolestmi matek, otců i dětí. Tvé milující srdce trpí při tolika hříších a krutostech.

Proto z celého srdce voláme, jako děti k matce:

Když lidstvé vášně se chystají k boji, pomoz, Královno míru !

Když zástupci národů jednají o míru a válce, pomoz, Královno míru !

Když sebeláska a pýcha kalí jasný pohled na světské věci, pomoz, Královno míru !

Když zlý duch usiluje, aby roznítil vášně nelásky a hněvu, pomoz, Královno míru !

Když se trpících žen a matek zmocňuje zoufalství, pomoz, Královno míru !

Když bojující, zajatí nebo nevinní lidé padají pod těžkými ranami, pomoz, Královno míru !

Když se ušlechtilí lidé snaží o návrat pokoje a míru, pomoz, Královno míru !

Maria, naše útočiště, vyslyš naše vroucí prosby, zažeň z našich srdcí vášně a hříchy, které jsou také příčinou bojů mezi lidmi, aby naše hříchy nezavinily velká válečná utrpení, aby nepomáhaly kalit mír a pokoj.

Vtiskni do našich duší pevné přesvědčení, že čím ctnostněji budeme žít, čím pevněji odstraníme každý hřích ze svého života, tím jistěji oddalujeme války a nepokoje. Čím víc se budeme snažit, abychom byli dobrými křesťany, tím jistěji zavládne nerušený pokoj.

A ten nám vypros Ty, vznešená Matko Knížete pokoje,

který žije a kraluje po věky věků. Amen.

                                                                (z modliteb O. Jana Ev. Urbana OFM v době II. svět. války)