Aktuality

Mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru

Vzhledem k posledním karanténním opatřením se od středy 14.10. v kostele sv. Václava nekonají veřejné bohoslužby.

Ve středu a v pátek je u sv. Václava adorace před Nejsvětější Svátostí od 17.30 do 18.30 hod. s možností individuálního přijetí Eucharistie, kněz je přítomen k udílení svátosti smíření nebo svátosti nemocných. 

 

V neděli je u sv. Václava možnost adorace před Nejsvětější Svátostí od 9.00 do 10.30 hod s možností individuálního přijetí svátostí (svaté přijímání, svátost smíření, svátost nemocných). 

 

V neděli je z kostela sv. Matěje od 10 hod. živě přenášena on-line mše svatá a následně možnost individuálního přijetí svátostí od 10.45 do 11.30 hod.

 

 Samozřejmě také platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

  

 

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

Od 14. 10. se bohoslužby pro veřejnost nekonají.

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

     

.

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

                                  MODLITBA PŘED TVÁŘÍ PÁNĚ

       Pane, který jsi nám zanechal stopy své přítomnosti zde na zemi a zcela jisté záruky své lásky na přesvatém Rubáši, ve kterém bylo zabaleno tvé uctívání nejhodnější Tělo sňaté z kříže,

        pro zásluhy svého přesvatého umučení a vzhledem k tomuto úctyhodnému Plátnu, které ti sloužilo k pohřbení,

        popřej milostivě, abychom se v den vzkříšení i my stali účastnými té slávy, v níž ty kraluješ na věky věků.

        Tak budiž a staň se.