Aktuality

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 1. října 2017 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

  

 

 

ADORACE A MODLITBA RůŽENCE ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 1. října 2017 od 17.00 hod. bude v kostele sv. Václava v Dejvicích tichá adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní a od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za ochranu lidského života a za naše rodiny.

Všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

7. října na první sobotu v měsíci,

je mše svatá v kostele sv. Václava v 18.00 hod.,

od 17.30 hod. se modlíme růženec.

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

v pondělí, úterý a čtvrtek v 7.30 hod. - s výjimkou čtvrtku 28. září, kdy budeme slavit Slavnost sv. Václava bohoslužbou v 18 hod.

ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod.,                

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod.,

od 17.30 hod. modlitba růžence.

POZVÁNÍ PRO STUDENTY A MLADÉ LIDI

 

O prvních pátcích v měsíci je v Praze 2 v kostele sv. Ludmily v 15.30 hod. adorace za kněžská, řeholní a duchovní povolání i za povolání k manželskému stavu. V 16.30 hod. je v kostele sv. Ludmily mše svatá.

Zveme dívky, které hledají svou životní cestu

Pokud se o nás chcete dovědět více, nebo poznat náš způsob života, nabízíme Vám možnost návštěvy v domě Sester Apoštolátu, Proboštská 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Návštěvu je třeba předem domluvit, můžete nás kontaktovat telefonem nebo emailem.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

NIC BEZ MARIE

Maria, bez tebe není spásy, neboť tys nám dala Spasitele.

Maria, bez tebe není života, protože Ježíš, kterého máme od tebe, je jediným životem všeho.

Maria, bez tebe není víry, neboť tys nám dala Slovo Boží.

Maria, bez tebe není naděje, neboť jsme tak Bohu odcizeni, že neumíme prosit a přijímat.

Maria, bez tebe není lásky, neboť mezi námi vládne nenávist a sobectví.

Maria, bez tebe není pokoje a míru, neboť jen ty můžeš upokojit Boží spravedlnost.

Maria, bez tebe není čistoty a mravnosti, neboť jen ty jsi jejím prvním vzorem všem ženám.

Maria, nic se neděje bez tebe, při všem jsi ty.

Maria, ani pokoj naší  země není bez tebe, pro tebe se Bůh smiluje, abychom ti mohli za něj vděčit.

Maria, neopouštěj nás!

Maria, obrať nás k Ježíši a tím jedině k záchraně. Amen.