Aktuality

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 4. listopadu 2018 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu lidského života. Od 17.00 je adorace, od 17.25 se modlíme růženec na stejný úmysl.

  

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 4. listopadu 2018 od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

  O první sobotě v měsíci 3. listopadu bude v kostele sv. Václava mše svatá v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.30 hod.

     

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

v pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod. 

ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod. 

       

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod., od 17,30 hod. se o první sobotě modlíme růženec.

 

 

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

NIC BEZ MARIE

Maria, bez tebe není spásy, neboť tys nám dala Spasitele.

Maria, bez tebe není života, protože Ježíš, kterého máme od tebe, je jediným životem všeho.

Maria, bez tebe není víry, neboť tys nám dala Slovo Boží.

Maria, bez tebe není naděje, neboť jsme tak Bohu odcizeni, že neumíme prosit a přijímat.

Maria, bez tebe není lásky, neboť mezi námi vládne nenávist a sobectví.

Maria, bez tebe není pokoje a míru, neboť jen ty můžeš upokojit Boží spravedlnost.

Maria, bez tebe není čistoty a mravnosti, neboť jen ty jsi jejím prvním vzorem všem ženám.

Maria, nic se neděje bez tebe, při všem jsi ty.

Maria, ani pokoj naší  země není bez tebe, pro tebe se Bůh smiluje, abychom ti mohli za něj vděčit.

Maria, neopouštěj nás!

Maria, obrať nás k Ježíši a tím jedině k záchraně. Amen.