Aktuality

roráty s bohoslovci a představenými semináře

Ve středu 18. prosince 2019 budou u sv. Václava v 6.30 hod. roráty s bohoslovci a představenými semináře.

Udílení svátosti nemocných

O 3. adventní neděli 15. prosince 2019 při mších svatých v 9.00 a v 18.00 hod. se bude udílet svátost nemocných.

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 1. prosince 2019 je od 17.00 hod. adorace před NSO,  od 17,25 hod. se modlíme růženec za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

Všichni jste srdečně zváni.

.

 

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 1. prosince 2019 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte. Od  17.00 hod. je adorace před NSO a od 17.25 hod.se modlíme růženec  na stejný úmysl.

  

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

O první sobotě v měsíci 7. prosince 2019 je mše svatá v kostele sv. Václava v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.30 hod.

     

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

V neděli  

je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

Před ranní mší svatou se modlíme růženec  od 8.25 hod.

Před večerní mší svatou je od 17.00 hod.  adorace před NSO a od 17.25  hod. je modlitba růžence.

 

V pondělí, úterý a čtvrtek jsou mše svaté 

v 7.30 hod.

Ve středu a v pátek jsou mše svaté 

v 18.00 hod. 

    

O sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci,   kdy je zde mše svatá v 18.00 hod., od 17,30 hod. se o první sobotě modlíme růženec.

 

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

     Velikost Vykoupení

     Vykoupení je největší skutečnost v dějinách lidstva.

     Je větší láska než dát sebe?

Ten, který nemůže být nijak obsažen, dal se obsáhnout lidskou přirozeností.

Ten, který nemůže být dostižen, dal se obsáhnout smrtícíma rukama.

Ten, který je největší blaženost, stal se největším trpitelem.

Ten, který je největší svatost, stal se nositelem všech hříchů.

Ten, který je nejvýš silný, stal se červem pohrdaným všemi.

Ten, který je všemohoucí, dal se přibít na kříž, žese nemohl ani pohnout.

     To vše z lásky!