Aktuality

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 3. prosince 2017 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

  

 

 

ADORACE A MODLITBA RůŽENCE ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 3. prosince 2017 od 17.00 hod. bude v kostele sv. Václava v Dejvicích tichá adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní a od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za ochranu lidského života a za naše rodiny.

Všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

2. prosince na první sobotu v měsíci,

je mše svatá v kostele sv. Václava v 18.00 hod.,

od 17.30 hod. se modlíme růženec.

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

v pondělí, úterý a čtvrtek v 7.30 hod. 

ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod.,                

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod.,

Před večerní mší sv. je od 17.30 hod. modlitba růžence.

POZVÁNÍ PRO STUDENTY A MLADÉ LIDI

 

O prvních pátcích v měsíci je v Praze 2 v kostele sv. Ludmily v 15.30 hod. adorace za kněžská, řeholní a duchovní povolání i za povolání k manželskému stavu. V 16.30 hod. je v kostele sv. Ludmily mše svatá.

Zveme dívky, které hledají svou životní cestu

Pokud se o nás chcete dovědět více, nebo poznat náš způsob života, nabízíme Vám možnost návštěvy v domě Sester Apoštolátu, Proboštská 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Návštěvu je třeba předem domluvit, můžete nás kontaktovat telefonem nebo emailem.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Bůh se stal vtělením "viditelným",

nám lidem blízkým.

Vtělení a ukřižování

jsou největší hodiny dějin vesmíru.

Náš svatý Otec František

nestačí děkovat a jásat nad tím,

že Bůh se stal člověkem

a ukázal nám, jak máme žít.