Aktuality

Mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 z Nepomuku, 18. května):

"Nyní, jak se zdá, svítá ne lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné Proto si Vás dovolujeme povbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kdo do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě..." (celý text uveden na Církev.cz)

 

Od 26. dubna se věřící mohou účastnit bohoslužeb při zajištění rozestupů 2m (kromě členů domácnosti) a dodržení ostatních hygienických opatření - během bohoslužby platí povinnost  mít nasazený respirátor nebo nanoroušku a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikovat ruce.  

 

Mše svaté v tomto týdnu:

V neděli jsou mše sv.  v 9.00 a 18.00 hod. 

Zpovídá se od 8.30 do 8.55 hod. Další možnost individuálně přijmout Eucharistii, svátost smíření a svátost nemocných je od 9.40 do 10.30 hod.

Před večerní mší svatou se zpovídá od 17.30 do 18 hod.

 

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., příležitost ke svátosti smíření je od 7 do 7.30 hod.

Ve středu  je mše svatá v 18 hod. 

Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18 hod.

Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

 

V sobotu zde není mše svatá.

 

 

Platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

 

Možnost kontaktu na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

bude v neděli 4. července 2021 od 17.00 hod.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 4. července 2021 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 5. června je v 17.00 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec.

     

.

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Bůh se stal vtělením "viditelným",

nám lidem blízkým.

Vtělení a ukřižování

jsou největší hodiny dějin vesmíru.

Náš svatý Otec František

nestačí děkovat a jásat nad tím,

že Bůh se stal člověkem

a ukázal nám, jak máme žít.