Aktuality

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

V neděli  

je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

Před ranní mší svatou se modlíme růženec  od 8.25 hod.

Před večerní mší svatou je od 17.00 hod.  adorace před NSO a od 17.25  hod. je modlitba růžence.

 

V pondělí, úterý a čtvrtek jsou mše svaté 

v 7.30 hod.

Ve středu a v pátek jsou mše svaté 

v 18.00 hod. Od 17.25 hod. se modlíme růženec.

    

O sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci,   v sobotu 7. března je tentokrát mše svatá vyjímečně už v 17.00 hod., od 16,30 hod. se modlíme růženec.

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

O první sobotě v měsíci 7. března 2020 je tentokrát mše svatá v kostele sv. Václava výjimečně už v 17.00 hod., růženec se budeme modlit od 16.30 hod.

     

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 1.března 2020 se od 17,25 hod. modlíme křížovou cestu za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

Všichni jste srdečně zváni.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 1. března 2020 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte. 

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

                                  MODLITBA PŘED TVÁŘÍ PÁNĚ

       Pane, který jsi nám zanechal stopy své přítomnosti zde na zemi a zcela jisté záruky své lásky na přesvatém Rubáši, ve kterém bylo zabaleno tvé uctívání nejhodnější Tělo sňaté z kříže,

        pro zásluhy svého přesvatého umučení a vzhledem k tomuto úctyhodnému Plátnu, které ti sloužilo k pohřbení,

        popřej milostivě, abychom se v den vzkříšení i my stali účastnými té slávy, v níž ty kraluješ na věky věků.

        Tak budiž a staň se.