Aktuality

.

.

.

.

.

.

.

zádušní mše svatá ve středu 18. dubna

Tuto středu 18. dubna bude v kostele sv. Václava v 11.00 zádušní mše svatá za paní Marii Novotnou.

Večerní mše svatá tento den nebude.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 6. května 2018 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

  

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 6. května 2018 od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

 V sobotu 5. května bude mše svatá v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.25 hod.

     

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

v pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod. 

ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod.,                

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod.

 

 

...

POZVÁNÍ PRO STUDENTY A MLADÉ LIDI

 

O prvních pátcích v měsíci je v Praze 2 v kostele sv. Ludmily v 15.30 hod. adorace za kněžská, řeholní a duchovní povolání i za povolání k manželskému stavu. V 16.30 hod. je v kostele sv. Ludmily mše svatá.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

 

     BOŽÍ LÁSKA

Postav do středu svého života ne svou spásu, ani dokonalost,

postav do středu svého srdce BOŽÍ LÁSKU.

     Je dobrotivá. Nekonečně milosrdná. Nekonečně!

Bůh hledá nás, ne my jeho.

Bůh nám ve své dobrotě a milosrdenství důvěřuje.

Na nekonečnou Boží lásku

nemůžeme odpovědět ničím jiným, než nekonečnou důvěrou.

I když takovou důvěru vůči Boží lásce neosvědčujeme,

ona nepřestává být milosrdná a dobrotivá.