Aktuality

Mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru

Věřící se  mohou účastnit bohoslužeb při zajištění rozestupů 1,5m (kromě členů domácnosti) a dodržení ostatních hygienických opatření - během bohoslužby platí povinnost  mít nasazený respirátor nebo nanoroušku a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikovat ruce.  

 

 

Mše svaté v tomto týdnu:

V neděli  jsou mše sv.  v 9.00 a 18.00 hod.

Půl hodiny přede mší svatou se modlíme růženec. Zpovídá se od 8.30 do 8.55 a před večerní mší svatou  od 17.30 do 18 hod. Od 17 hod. je v neděli vystavena Nesvětější Svátost k adoraci.

 

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., příležitost ke svátosti smíření je od 7 do 7.30 hod.

Ve středu  je mše svatá v 18 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec. Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

Ve čtvrtek je mše svatá ráno v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18 hod. Od 17.30 hod. se modlíme růženec. Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

 

V neděli 7. listopadu v 18 hod. je mše svatá za nenarozené děti a ochranu P. Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

 6. listopadu je první sobota v měsíci, mše svatá je v 17.00 hod., růženec se modlíme od 16.30 hod.

V sobotu 13. listopadu v 7.30 hod. je bohoslužba slova, další dvě soboty 20. a 27. listopadu bohoslužba slova nebude.

 

V neděli 14. listopadu se při ranní i večerní mši svaté bude udílet svátost nemocných.

 

 

Platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

 

Možnost kontaktu na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 2. října je v 17.00 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec.

     

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

bude v neděli 3. října 2021 od 17.00 hod.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 3. října 2021 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

.

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

NIC BEZ MARIE

Maria, bez tebe není spásy, neboť tys nám dala Spasitele.

Maria, bez tebe není života, protože Ježíš, kterého máme od tebe, je jediným životem všeho.

Maria, bez tebe není víry, neboť tys nám dala Slovo Boží.

Maria, bez tebe není naděje, neboť jsme tak Bohu odcizeni, že neumíme prosit a přijímat.

Maria, bez tebe není lásky, neboť mezi námi vládne nenávist a sobectví.

Maria, bez tebe není pokoje a míru, neboť jen ty můžeš upokojit Boží spravedlnost.

Maria, bez tebe není čistoty a mravnosti, neboť jen ty jsi jejím prvním vzorem všem ženám.

Maria, nic se neděje bez tebe, při všem jsi ty.

Maria, ani pokoj naší  země není bez tebe, pro tebe se Bůh smiluje, abychom ti mohli za něj vděčit.

Maria, neopouštěj nás!

Maria, obrať nás k Ježíši a tím jedině k záchraně. Amen.