Aktuality

Mše svaté v kostele sv. Václava

 

Mše svaté v tomto týdnu:

V neděli  jsou mše sv.  v 9.00 a 18.00 hod. 

Zpovídá se od 8.30 do 8.55 hod. a před večerní mší svatou   od 17.30 do 18 hod.

Od 8.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině. 

Před večerní mší svatou je od 17.00 adorace Nejsvětější Svátosti oltářní, od 17.30 se modlíme růženec za mírové řešení situace na Ukrajině.

 

V pondělí  je mše svatá v 7.30 hod. 

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., příležitost ke svátosti smíření je od 7 do 7.30 hod.

Ve středu  je mše sv. v 18 hod., příležitost ke svátosti smíření je od 17.30 hod.

Od 17.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině. 

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18.00 hod. Od 17.30 je příležitost ke svátosti smíření.

Od 17.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

Tento pátek 24. června je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní, budeme se modlit litanie k Božskému Srdci.

V sobotu 25.6. je v 7.30 hod. bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání.

 

  

Platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

 

Možnost kontaktu na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 2. července je v 17.00 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

     

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 3. července 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

.

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

.

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

                                  MODLITBA PŘED TVÁŘÍ PÁNĚ

       Pane, který jsi nám zanechal stopy své přítomnosti zde na zemi a zcela jisté záruky své lásky na přesvatém Rubáši, ve kterém bylo zabaleno tvé uctívání nejhodnější Tělo sňaté z kříže,

        pro zásluhy svého přesvatého umučení a vzhledem k tomuto úctyhodnému Plátnu, které ti sloužilo k pohřbení,

        popřej milostivě, abychom se v den vzkříšení i my stali účastnými té slávy, v níž ty kraluješ na věky věků.

        Tak budiž a staň se.