Aktuality

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

V neděli 11. března od 17.15 hod. se děti modlí křížovou cestu.

v pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod. 

ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod.,                

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod.

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

 V sobotu 7. dubna bude mše svatá v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.25 hod.

     

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V pondělí 9. dubna 2018 bude v kostele sv. Václava v 7.30 hod. sloužena mše svatá s úmyslem za maminky v požehnaném stavu, za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

  

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 8. dubna 2018 od 17,25 hod. se budeme modlit  k Božímu milosrdenství za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Všichni jste srdečně zváni.

...

POZVÁNÍ PRO STUDENTY A MLADÉ LIDI

 

O prvních pátcích v měsíci je v Praze 2 v kostele sv. Ludmily v 15.30 hod. adorace za kněžská, řeholní a duchovní povolání i za povolání k manželskému stavu. V 16.30 hod. je v kostele sv. Ludmily mše svatá.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Bůh se stal vtělením "viditelným",

nám lidem blízkým.

Vtělení a ukřižování

jsou největší hodiny dějin vesmíru.

Náš svatý Otec František

nestačí děkovat a jásat nad tím,

že Bůh se stal člověkem

a ukázal nám, jak máme žít.