Aktuality

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 7. srpna je v 17.00 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec.

     

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 1. srpna 2021 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

bude v neděli 1. srpna 2021 od 17.00 hod.

Mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 z Nepomuku, 18. května):

"Nyní, jak se zdá, svítá ne lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné Proto si Vás dovolujeme povbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kdo do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě..." (celý text uveden na Církev.cz)

 

Od 26. dubna se věřící mohou účastnit bohoslužeb při zajištění rozestupů 2m (kromě členů domácnosti) a dodržení ostatních hygienických opatření - během bohoslužby platí povinnost  mít nasazený respirátor nebo nanoroušku a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikovat ruce.  

O prázdninách není u sv. Václava mše svatá ve středu

Mše svaté v tomto týdnu:

V neděli v době prázdnin jsou mše sv.  v 9.00 a 18.00 hod. 

 Zpovídá se pouze před večerní mší svatou  od 17.30 do 18 hod.

 

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., příležitost ke svátosti smíření je od 7 do 7.30 hod.

Ve středu  mše svatá není! 

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18 hod.

Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

 

V neděli 1. srpna v 18 hod. je mše svatá za nenarozené děti a ochranu P. Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

V sobotu 7. srpna je první sobota v měsíci, mše svatá je v 17.00 hod.

 

 

Platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

 

Možnost kontaktu na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

.

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Co ti mohu říci krásnějšího, potřebnějšího, než připomenout,

že Boží dobrota a milosrdenství jsou nekonečné.

A proto také naše důvěra v Boží dobrotu je také neomezená,

protože to milosrdenství je neomezené.

A tak k tomu, aby tě toto vědomí věcně a reálně pronikalo a uchvacovalo, k tomu ti chci požehnat jako dar, který Bůh dává v každém požehnání, neboť Boží požehnání, to je kus něčeho dobrého od  milého Pána Boha.

A tak kéž tě dobrotivý Pán Bůh miluje, kéž tě chrání, kéž tě osvěcuje,

kéž tě žehná

a kéž tě miluje Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.“