Aktuality

.

Ve středu 14. listopadu bude u sv. Václava v Dejvicích 18.00 hod.  koncelebrovat mši svatou s P. Michaelem Špánem OSB letošní novokněz z královehradecké diecéze P. Jan Lukeš.

      Po mši svaté bude udílet novokněžské požehnání.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

  O první sobotě v měsíci 1. prosince bude v kostele sv. Václava mše svatá v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.30 hod.

     

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 2. prosince 2018 od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Všichni jste srdečně zváni.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 2. prosince 2018 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu lidského života. Od 17.00 je adorace, od 17.25 se modlíme růženec na stejný úmysl.

  

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

v pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod. 

ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod. 

       

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod., od 17,30 hod. se o první sobotě modlíme růženec.

 

 

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Bůh se stal vtělením "viditelným",

nám lidem blízkým.

Vtělení a ukřižování

jsou největší hodiny dějin vesmíru.

Náš svatý Otec František

nestačí děkovat a jásat nad tím,

že Bůh se stal člověkem

a ukázal nám, jak máme žít.