Aktuality

Mše svaté v kostele sv. Václava

 

Pravidelné bohoslužby:

V neděli  jsou mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod., zpovídá se od 8.30 a od 17.30 hod. Před ranní i večerní mší svatou se modlíme růženec za mír na Ukrajině, od 17 hod. je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

Ve středu je mše svatá v 18.00 hod. Zpovídá se od 17.30 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec za mír naUkrajině.

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

 V pátek je mše sv. v 18.00 hod., zpovídá se od 17.30 hod. Od 17.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

O prvních sobotách v měsíci je mše svatá v 17 hod. ostatní soboty je od 7.30 hod.  bohoslužba slova.

 

11.12. při bohoslužbách o 3. neděli adventní se bude udílet svátost nemocných, je dobré připravit se na tuto svátost svatou zpovědí.

 

xxxxx

 

 BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2022

24.12.2022 Štědrý den v 16.00 hod. mše svatá z vigilie

25.12.2022 Slavnost Narození Páně - mše svaté v 9 a 18 hod.

26.12.2022 Svátek sv. Štěpána - mše svatá pouze v 9 hod.

27.12.2022 mše svatá v 7.30 hod.

28.12.2022 mše svatá v 18 hod.

29.12.2022 mše svatá v 7.30 hod.

30.12.2022 Svátek Svaté Rodiny - mše svatá v 18 hod.

                   s obnovou manželských slibů

31.12.2022 Zakončení občanského roku - mše sv. v 18 hod.

    1.1.2023 Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok

                   mše svaté v 9 a v 18 hod.

    2.1.2023 mše svatá v 7.30 hod.

    3.1.2023 mše svatá v 7.30 hod.

    4.1.2023 mše svatá v 18 hod.

    5.1.2023 mše svatá v 7.30 hod.

    6.1.2023 Slavnost Zjevení Páně - mše sv. v 18 hod.

                   s žehnáním vody, kadidla a křídy

    8.1.2023 Svátek Křtu Páně - mše svaté v 9 a 18 hod.

 

xxxxx

 

Platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

 

Kontakt na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 7. ledna 2023 je v 17 hod. Od 16.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině. Zpovídá se od 16.30 hod.

     

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 4. prosince 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

.

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

.

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

     Velikost Vykoupení

     Vykoupení je největší skutečnost v dějinách lidstva.

     Je větší láska než dát sebe?

Ten, který nemůže být nijak obsažen, dal se obsáhnout lidskou přirozeností.

Ten, který nemůže být dostižen, dal se obsáhnout smrtícíma rukama.

Ten, který je největší blaženost, stal se největším trpitelem.

Ten, který je největší svatost, stal se nositelem všech hříchů.

Ten, který je nejvýš silný, stal se červem pohrdaným všemi.

Ten, který je všemohoucí, dal se přibít na kříž, žese nemohl ani pohnout.

     To vše z lásky!