Aktuality

Mše svaté v kostele sv. Václava

 

Od září jsou opět pravidelné bohoslužby:

V neděli  jsou mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod., zpovídá se od 8.30 a od 17.30 hod. Před ranní i večerní mší svatou se modlíme růženec za mír na Ukrajině, od 17 hod. je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

Ve středu je mše svatá v 18 hod., zpovídá se od 17.30 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

 V pátek je mše sv. v 18.00 hod., zpovídá se od 17.30 hod. Od 17.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

V sobotu je od 7.30 hod. bohoslužba slova.

 

xxx

Platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

 

Možnost kontaktu na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 1. října je v 17 hod. Od 16.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině. Zpovídá se od 16.30 hod.

     

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 2. října 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

.

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

.

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Sebeoběť z lásky

je odleskem kříže Kristova.

Kristus na kříži

je stále smyslem všeho života a bytí.