Aktuality

Mše svaté v kostele sv. Václava

Pravidelné bohoslužby:

V neděli jsou mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod., zpovídá se od 8.30 a od 17.30 hod. Před ranní  mší svatou se modlíme růženec, před večerní mši svatou je od 17.25 hod.  pobožnost křížové cesty.

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

Ve středu je mše svatá v 18 hod., od 17.30 se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

Ve čtvrtek je mše svatá  v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18.00 hod., od 17.30 se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

 xxxx

Tuto sobotu 24.2. bude vyjímečně mše svatá v 7.30 hod.

xxxx

O první sobotě 2. března 2024 je mše svatá v 17.00 hod., o ostatních sobotách je od 7.30 hod.  bohoslužba slova.

 

 

Kontakt na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli  3. března  2024 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Na první sobotu 2. března je mše svatá v 17 hod., zpovídá se od 16.30 hod.

Od 16.30 hod. se modlíme růženec za mír a pokoj ve světě.

 

     

.

 

.

 

 

.

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

                                  MODLITBA PŘED TVÁŘÍ PÁNĚ

       Pane, který jsi nám zanechal stopy své přítomnosti zde na zemi a zcela jisté záruky své lásky na přesvatém Rubáši, ve kterém bylo zabaleno tvé uctívání nejhodnější Tělo sňaté z kříže,

        pro zásluhy svého přesvatého umučení a vzhledem k tomuto úctyhodnému Plátnu, které ti sloužilo k pohřbení,

        popřej milostivě, abychom se v den vzkříšení i my stali účastnými té slávy, v níž ty kraluješ na věky věků.

        Tak budiž a staň se.