Aktuality

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

V sobotu 3. února bude mše svatá v kostele sv. Václava v 18.00 hod., hlavním celebrantem bude nový břevnovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.

od 17.30 hod. se modlíme růženec.

ADORACE A MODLITBA RůŽENCE ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 4. února 2018 od 17.00 hod. bude v kostele sv. Václava v Dejvicích tichá adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní a od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Všichni jste srdečně zváni.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 4. února 2018 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

  

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

v pondělí, úterý a čtvrtek v 7.30 hod. 

ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod.,                

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod.,

Před večerní mší sv. je od 17.30 hod. modlitba růžence.

POZVÁNÍ PRO STUDENTY A MLADÉ LIDI

 

O prvních pátcích v měsíci je v Praze 2 v kostele sv. Ludmily v 15.30 hod. adorace za kněžská, řeholní a duchovní povolání i za povolání k manželskému stavu. V 16.30 hod. je v kostele sv. Ludmily mše svatá.

Zveme dívky, které hledají svou životní cestu

Pokud se o nás chcete dovědět více, nebo poznat náš způsob života, nabízíme Vám možnost návštěvy v domě Sester Apoštolátu, Proboštská 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Návštěvu je třeba předem domluvit, můžete nás kontaktovat telefonem nebo emailem.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

                                  MODLITBA PŘED TVÁŘÍ PÁNĚ

        Pane, který jsi nám zanechal stopy své přítomnosti zde na zemi a zcela jisté záruky své lásky na přesvatém Rubáši, ve kterém bylo zabaleno tvé uctívání nejhodnější Tělo sňaté z kříže, pro zásluhy svého přesvatého umučení a vzhledem k tomuto úctyhodnému Plátnu, které ti sloužilo k pohřbení, popřej milostivě, abychom se v den vzkříšení i my stali účastnými té slávy, v níž ty kraluješ na věky věků. Tak budiž a staň se.