Aktuality

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA Jsou do odvolání zrušeny

 

K soukromé modlitbě a individuálnímu přijetí svátostí je kostel sv. Václava otevřen:

na Květnou neděli od 8.30-10 hod. možnost adorace, přijetí svátosti smíření a sv. přijímání.

na Zelený čtvrtek od 16 -17hod. možnost tiché adorace, možnost svátosti smíření a sv. přijímání.

na Velký pátek od 16-17hod. kostel bude otevřen k tiché modlitbě, možnost přijmout svátost smíření a sv. přijímání

na Bílou sobotu kostel nebude otevřen.

 

NEDĚLE 12.4. - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - změna - kostel bude otevřen od 9.30-10.30hod.

Možnost k adoraci a přijetí sv. přijímání.

 

13.4. pondělí velikonoční - kostel nebude otevřen.

 

 

Náboženská výchova doma

V době, kdy není možné realizovat školní výuku náboženství, mohou rodiče pro domácí přípravu dětí na nedělní liturgii najít inspiraci na dočasné webové sekci

https://deti.vira.cz/v-karantene

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

 

     

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

 

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

 

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Co ti mohu říci krásnějšího, potřebnějšího, než připomenout,

že Boží dobrota a milosrdenství jsou nekonečné.

A proto také naše důvěra v Boží dobrotu je také neomezená,

protože to milosrdenství je neomezené.

A tak k tomu, aby tě toto vědomí věcně a reálně pronikalo a uchvacovalo, k tomu ti chci požehnat jako dar, který Bůh dává v každém požehnání, neboť Boží požehnání, to je kus něčeho dobrého od  milého Pána Boha.

A tak kéž tě dobrotivý Pán Bůh miluje, kéž tě chrání, kéž tě osvěcuje,

kéž tě žehná

a kéž tě miluje Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.“