Aktuality

Mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru

Podle opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. září do odvolání povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostoru kostela. Roušku je možné sundat před přijetím sv. přijímání.

Svaté přijímání přijímáme na ruku.

Je povinnost dodržovat předchozí

hygienická opatření - dezinfekce rukou při vstupu do kostela.

Při mši svaté si nepodáváme ruce.

 

 

Hlavní poutní mše svatá

ze slavnosti sv. Václava zde bude

v neděli 27.9. ráno v 9.00 hod. a večer v 18.00 hod.

V pondělí 28.9. bude mše svatá  ráno v 7.30 hod.

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

 

v pondělí v 7.30 hod. mše svatá

v úterý v 7.30 hod. mše svatá

ve středu v 18 hod. mše svatá, od 17.25 růženec

ve čtvrtek v 7.30 hod. mše svatá 

v pátek v 18. hod. mše svatá, od 17.25 růženec

v neděli  mše svatá v 9. hod., od 8.25 hod. růženec

v neděli  večer mše svatá v 18. hod.,

od 17 hod. je adorace před Nejsvětější Svátostí, 

od 17.25 hod. se modlíme růženec.

 

Každou první sobotu v měsíci je mše svatá v 17.00 hod., od 16.25 se modlíme růženec.

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

POZOR - ZMĚNA! 

O první sobotě 3. října bude mše svatá u sv. Václava v 17.00 hod.

Růženec se budeme modlit od 16.30 hod.

 

     

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

V neděli 4. října bude od 17 hod. adorace před Nejsvětější Svátostí, od 17.25 hod. se budeme modlit růženec za ochranu lidského života.

 

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 4. října 2020 v 18.00 hod. 

 

 

 

.

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Čiňte dobro a svět bude o vaše dobro lepší!