Aktuality

Mše svaté v kostele sv. Václava

Pravidelné bohoslužby i o prázdninách:

V neděli jsou mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod., zpovídá se od 8.30 a od 17.30 hod. Před ranní  mší svatou se modlíme růženec, před večerní mší svatou je od 17.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti oltářní, od 17.30 se modlíme růženec.

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

Ve středu je mše svatá v 18 hod., od 17.30 se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

Ve čtvrtek je mše svatá  v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

V pátek je mše svatá v 18.00 hod., od 17.30 se modlíme růženec, zpovídá se od 17.30 hod.

 Na první sobotu 6. července je mše sv. v 17.00 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec, zpovídá se od 16.30 hod.

 

 

 

Kontakt na sestry: tel. 224 322 421

  

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Na první sobotu 6. července je mše svatá v 17 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec za mír a pokoj ve světě. Zpovídá se od 16.30 hod.

O ostatních sobotách je od 7.30 hod. bohoslužba slova.

 

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli  7. července  2024 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Co ti mohu říci krásnějšího, potřebnějšího, než připomenout,

že Boží dobrota a milosrdenství jsou nekonečné.

A proto také naše důvěra v Boží dobrotu je také neomezená,

protože to milosrdenství je neomezené.

A tak k tomu, aby tě toto vědomí věcně a reálně pronikalo a uchvacovalo, k tomu ti chci požehnat jako dar, který Bůh dává v každém požehnání, neboť Boží požehnání, to je kus něčeho dobrého od  milého Pána Boha.

A tak kéž tě dobrotivý Pán Bůh miluje, kéž tě chrání, kéž tě osvěcuje,

kéž tě žehná

a kéž tě miluje Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.“